School voor Imaginatie

De School voor Imaginatie werd in 1985 in Amsterdam door Jan Taal opgericht om scholing te bieden in het vakkundig en respectvol gebruiken van het innerlijke beeld.

Het innerlijke beeld is een bepalende, leidende factor in het menselijke functioneren en in leerprocessen, hetgeen door de bevindingen van de hedendaagse neuropsychologie steeds meer wordt bevestigd. Het is derhalve van groot belang om overal waar menselijke handelen plaatsvindt, rekening te houden met de invloed en wetmatigheden van innerlijke beelden. Het vakkundig en doelgericht hanteren van innerlijke beelden (imaginatie; beelddenken) maakt menselijke handelen effectief. Het met respect omgaan met de innerlijke beeldenwereld kan mensen op een vanzelfsprekende wijze bij hun zingevende, spirituele bronnen brengen.

Vanuit bovenstaande visie heeft de School zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het gespecialiseerde centrum in Nederland voor de toepassing van imaginatie op vele terreinen. Tot die terreinen behoren psychologische behandeling, coaching, psychotherapie, supervisie, loopbaanbegeleiding, teambuilding, organisatie-ontwikkeling, projecten in de gezondheidszorg en onderwijs.

Voor het overzicht van de lezingen, workshops en leergangen  klik hier.

Newsletter

  • Articles, books, videos
  • Webinars, online workshops
  • Online imagery-tools
  • In-person training
Name*

E-mail address*

You have Successfully Subscribed!

Nieuwsbrief

  • Artikelen, boeken, video's
  • Webinars, online workshops
  • Online imaginatie-tools
  • Cursus op locatie
Voornaam *

Achternaam

E-mailadres *

You have Successfully Subscribed!