Missie

Veel mensen die met een crisis of een ziekte te maken krijgen kunnen geholpen worden met eenvoudige verbeeldingstechnieken, methoden die tot doel hebben hun welbevinden en draag- en veerkracht te bevorderen.

De bekendheid met deze zelfversterkende methoden is in de huidige gezondheidszorg erg beperkt.

De missie met de Verbeeldingstoolkit is om laagdrempelig, gemakkelijk toegankelijk en veelzijdig ‘gereedschap’ voor de verbeelding te verschaffen, zodat deze technieken voor een grote groep mensen beschikbaar komt en breed in de gezondheidszorg kan worden ingezet. Een vaste plek in de ‘mainstream’ van de gezondheidszorg is het lange termijn doel van het project Verbeeldingstoolkit.

Coming soon

 - Webinar: Mobilize inner resources in case of illness or crisis with the Imagery Toolbox

- Online imagery tool: Strengthen yourself in times of uncertainty or fear 

 

Get informed, sign up to our Newsletter (4 times a year)

Name*

E-mail address*

You have Successfully Subscribed!