Leren Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0

Mensen helpen hun zelfversterkend vermogen te mobiliseren ter vergroting van hun draagkracht en veerkracht.

Doelgroep: hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, counselors, fysiotherapeuten, artsen.

Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0

Drie trainingsdagen waarin de grondbeginselen van het coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 behandeld worden. Begeleidingsvaardigheden in het toepassen van het instrumentarium van de toolkit worden uitgebreid beoefend en gesuperviseerd. Voor psychosociale hulpverleners in de zorg voor mensen met kanker, een chronische ziekte of  in een crisis kan de toolkit een belangrijk instrument zijn teneinde verwerking, zelfversterking, veerkracht en zingeving te bevorderen.

Doel van de module

  1. De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met een crisis, kanker of een chronische ziekte vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is, èn de draag- en veerkracht te helpen versterken.
  2. Mensen met een crisis, kanker of een chronische ziekte te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit uit te laten voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

De Verbeeldingstoolkit 3.0

Iedereen bezit een zelfversterkend vermogen, voor veerkracht en zingeving. Om dit te mobiliseren bij mensen met kanker, een chronische ziekte of een crisis is de Verbeeldingstoolkit ontworpen. De Verbeeldingstoolkit bevat een breed scala van laagdrempelige verbeeldingsoefeningen ter ondersteuning bij de verwerking van de ziekte of de crisis, bij de medische behandelingen en bij het herstel. In het bevorderen van zelfversterking kan de verbeelding een centrale rol vervullen, hetgeen steeds meer bevestigd wordt door een toenemende stroom van wetenschappelijke bevindingen in de neuropsychologie van de laatste twee decennia.

De samenstelling van de Verbeeldingstoolkit is tot stand gekomen op grond van meer dan 40 jaar klinische ervaringen met imaginatie m.b.t. kanker, chronische ziekte en crisis door de medewerkers van de Amsterdam School voor Imaginatie en betrokken collega’s uit binnen- en buitenland.

Lees verder 

*Na afronding van de module is het mogelijk met de vervolgtraining voor certificering en opname in het Register van Verbeeldingstoolkit coaches in aanmerking te komen.

Newsletter

  • Articles, books, videos
  • Webinars, online workshops
  • Online imagery-tools
  • In-person training
Name*

E-mail address*

You have Successfully Subscribed!

Nieuwsbrief

  • Artikelen, boeken, video's
  • Webinars, online workshops
  • Online imaginatie-tools
  • Cursus op locatie
Voornaam *

Achternaam

E-mailadres *

You have Successfully Subscribed!