Leren Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0

Mensen helpen hun zelfversterkend vermogen te mobiliseren ter vergroting van hun draagkracht en veerkracht.

Doelgroep: hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, counselors, fysiotherapeuten, artsen.

Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0

Twee trainingsdagen waarin de grondbeginselen van het coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 getraind worden. Begeleidingsvaardigheden in het toepassen van de Verbeeldingstoolkit worden uitgebreid beoefend.

Klik hier voor meer informatie over de Basistraining.

Vervolgtraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0

In de Vervolgtraining wordt er intensief geoefend met de vele aspecten en thema’s van de Verbeeldingstoolkit en diens toepassingsgebieden in de zorg voor mensen met kanker, chronische ziekte of crisis en hun naasten. Supervisie over de uitgevoerde opdrachten neemt een belangrijke plaats in.

De Vervolgtraining bestaat uit vier trainingsdagen, vier supervisie dagdelen en één live-supervisie (6 trainingsdagen in circa 6 maanden).

De Vervolgtraining leidt tot certificering en opname in het Register.

Klik hier voor meer informatie over de Vervolgtraining.

Newsletter

  • Articles, books, videos
  • Webinars, online workshops
  • Online imagery-tools
  • In-person training
Name*

E-mail address*

You have Successfully Subscribed!

Nieuwsbrief

  • Artikelen, boeken, video's
  • Webinars, online workshops
  • Online imaginatie-tools
  • Cursus op locatie
Voornaam *

Achternaam

E-mailadres *

You have Successfully Subscribed!